Vestigo Kapitalförvaltning
Överblick. Omsorg. Prestation.

Unik kombination av personlig kompetens och kraftfullt analyssystem

 

Personlig kompetens på toppnivå och djupgående marknads- och produktanalys. Det är den starka grunden för Vestigo Kapitalförvaltning.

 

Samtliga medarbetare hos Vestigo har mångårig erfarenhet inom den finansiella sektorn med kvalificerad investeringsrådgivning riktad mot privatpersoner, företag och institutioner.

Dessutom har vi en gedigen, samlad erfarenhet från bland annat kapitalförvaltningsbolag, banker, försäkringsbolag och fondkommisionärsfirmor.

 

En kapitalförvaltningstjänst som ger dig en rad unika fördelar

 

 

Många upplever idag sitt sparande som spretigt och krångligt.

Det kan kort sagt vara rätt knepigt att enkelt och snabt få en klar och tydlig överblick över det kapital som byggts upp under lång tid.

 

Utan en helhetsbild är det ofta svårt att själv hitta rätt balans i placeringen utifrån den egna situationen. Är riskspridningen rätt? Vilka är förväntningarna på avkastning och placeringstid? Är avgiftsnivåerna på förvaltningen rimlig?

 

Hos oss får du ett samlat grepp över ditt sparande, oavsett hur många aktörer du spridit sparandet på. Genom en modern depå kan vi samla dina innehav i fonder, försäkringar, strukturerade produkter och onoterade placeringar. En enda inloggning ger dig det aktuella läget för ditt samlade kapital.

 

Alla våra rådgivare är engagerade och kunniga. Vi kan ge dig en tydlig bild på hur de olika placeringarna samspelar och vad som kan förbättras. Och som fristående rådgivare är alltid vårt mål att hitta rätt sparlösning för just din situation. Vår rådgivning styrs av en väldefinierad process med fokus på god prestation och låga avgifter.