Vestigo Kapitalförvaltning
Total överblick över ditt sparande

Rådgivning med överblick och omsorg

 

Att vara företagare innebär ständig fokus på verksamheten och vad som händer i omvärlden. I en hårt konkurrensutsatt situation skall beslut fattas i såväl stora som små frågor. Det finns sällan vare sig tid eller ork för funderingar på frågeställningar som inte har med kärnverksamheten att göra. Kvalificerad kapitalförvaltning till exempel.Det är lätt att känna sig vilse i det enorma utbud av produkter som finns på finansmarknaden. Och att under ständig tidspress dessutom utvärdera olika placeringsinitiativ för en effektiv kapitalförvaltning blir då helt enkelt inte möjligt.Hos oss kan du få en samtalspartner som har förståelse för och erfarenhet av företagandets villkor. Vi är väl förtrogna med de frågeställningar, funderingar och önskemål du som företagare ofta har.

 

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med frågor kring:

  • Förvaltning av likvida medel
  • Förvaltning av pensionskapital
  • Hur du som företagare kan maximera uttag med lägsta möjliga skattekonsekvens
  • En skatteeffektiv och trygg övergång om du ska sälja ditt företag
  • Förvaltning av trädabolag/vilande bolag
  • När ska du som företagare erbjuda anställda tjänstepension eller direktpension

SelectionAll konkret placeringsrådgivning sker genom vår strukturerade förvaltningsmodell. En modell vi kallar Selection. Rådgivaren kan med Selection göra urvalsprocessen från en stor mängd placeringsalternativ till en rekommenderad portfölj mycket tydlig.

I Selection granskas relevanta fakta i en flerstegsmodell. Genom analysmodellen ökar möjligheten för god avkastning samtidigt som riskerna minimeras .