Vestigo Kapitalförvaltning
Total överblick över ditt sparande

Selection – en strukturerad förvaltningsmodell

Med Selection får du som kund tillgång till en strukturerad analys- och förvaltningsmodell. En modell som utifrån en noga avvägd riskbedömning ger dig en bättre kontinuitet och överskådlighet. Tillsammans med din rådgivares kunskap och engagemang säkerställer Selection en professionell och kvalificerad rådgivning.
Certifierade produkter
Av marknadens totala placeringsutbud har Vestigo valt ut och kategoriserat produkter från leverantörer med rimliga avgifter och hög prestation.

 

Portfolio
Modellen i Selection utgår från den totala förlustrisken. Risknivån för varje enskild produkt vägs mot förväntad avkastning i kapitalmarknadsmodellen.

 

Valda marknader
Genom en djupgående extern analys av marknaden ger Selection en fördelningsplan för kapitalet enligt Vestigos syn på marknaden.

 

Valda produkter
I den djupgående produktanalysen väljs de produkter som förväntas prestera bäst inom ramen för valda marknader.

 

Placeringsprofil
Rådgivaren fattar, tillsammans med dig som kund, det slutgiltiga beslutet om placeringsprofilen.