Vestigo Kapitalförvaltning
Total överblick över ditt sparande

Modernt pensionssparande handlar om att ha rätt pensionslösning och skapa bra avkastning.

Säg pensioner och även den mest kunniga och aktiva placeraren tenderar att tappa intresset. Det gäller både sparande i privatpension och framförallt tjänstepension. Tjänstepensioner är något som ofta upplevs som särskilt oöverskådligt och svårt. Förklaringen till att många tappar intresset för sina pensionsplaceringar varierar. Orsakerna kan till exempel vara:

  • Det är svårt att få överblick om man har flera försäkringar hos olika försäkringsbolag.
  • Det här med försäkringar är så tråkigt.
  • Man har ingen kontinuerlig kontakt med sin rådgivare.
  • Styrd förvaltning, antingen fondförsäkring eller traditionell försäkring.
  • Avbränningar på pensionskapitalet i form av dyr förvaltning.

Den som vill veta hur pensionssystemet är uppbyggt och hur det fungerar kan sluta läsa nu. Det här ska nämligen enbart handla om att hitta enklare lösningar, påverka avgifter och öka möjligheterna till bra avkastning även vid ett sämre marknadsläge.
 
En depåförsäkring är lösningen.

Depåförsäkring finns både för privatpension och tjänstepension och anses idag vara den absolut bästa lösningen för pensionskapital. Förvaltningen är näst intill helt fri och grundregeln är att allt som är noterat kan finnas i försäkringen.
I en depåförsäkring har man alltså tillgång till i stort sett hela marknaden och alla aktörer med sina placeringsalternativ. Detta innebär i sin tur att möjligheterna till en bra avkastning ökar även vid svåra marknadsförhållanden. Och när man har tillgång till hela marknaden så kan man jämföra kostnader för att på så sätt förvissa sig om att inte betala för mycket. Det är detta vi kallar god förvaltning.
 
Vestigo ser till att du har rätt förvaltning.

Det är vi på Vestigo som ska jämföra kostnader åt dig. Det är vi som ska sondera hela marknaden på jakt efter placeringar med kvalitet som vi använder i försäkringen. Det är vi som ska kontakta dig kontinuerligt under året för uppföljningsmöten för att du ska vara uppdaterad.
Att teckna en Depåförsäkring Privatperson eller Tjänstepension är enkelt. Men du visste kanske inta att du kan omvandla dina gamla försäkringar till depåförsäkring i och med den rådande flytträtten. Detta gäller många försäkringar men inte alla.Är du intresserad så hjälper vi dig gärna att se över dina pensionsplaceringar.
 
 
Välkommen att höra av dig.