Vestigo Kapitalförvaltning
Personlig kompetens och djupgående analys

Kontakt

Göteborg
Vestigo Kapitalförvaltning AB
Götabergsgatan 1
411 34 Göteborg
Växel: 031-730 32 80
Fax: 031-730 32 89
E-post: goteborg@vestigo.se
Jönköping
Vestigo Kapitalförvaltning AB
Barnarpsgatan 7
553 16 Jönköping
Växel: 036-330 0370
Fax: 036-330 0379
E-post: jonkoping@vestigo.se

Stockholm
Vestigo Kapitalförvaltning AB
Sveavägen 23
111 34 Stockholm