Vestigo Kapitalförvaltning

Keyvan Saldjoughi

VD

Partner och Investeringsrådgivare i Vestigo Kapitalförvaltning