Vestigo Kapitalförvaltning
Personlig kompetens och djupgående analys

En strukturerad förvaltningsmodell ökar tillväxtmöjligheterna för ditt kapital

 

Som fristående rådgivare har vi ett enda mål. Att du skall ha rätt kapitalförvaltning. Vi är inte knutna till några enskilda leverantörer utan fokuserar på att välja ut produkter som motsvarar din syn på risk och avkastningsmål. Vi utvärderar ständigt de leverantörer och produkter som finns på marknaden och väljer bland de placeringsalternativ som har bevisat goda resultat, hög kvalitet och rimliga avgifter.

 

All konkret placeringsrådgivning sker genom vår strukturerade förvaltningsmodell. En modell vi kallar Selection. Rådgivaren kan med Selection göra urvalsprocessen från en stor mängd placeringsalternativ till en rekommenderad portfölj mycket tydlig. I Selection granskas relevanta fakta i en flerstegsmodell. Genom analysmodellen ökar möjligheten för god avkastning samtidigt som riskerna minimeras.

Vårt löfte - Alltid direktkontakt med din personliga rådgivare!