Vestigo Kapitalförvaltning

Unik kombination av personlig kompetens och kraftfullt analyssystem

 

Personlig kompetens på toppnivå och djupgående marknads- och produktanalys. Det är den starka grunden för Vestigo Kapitalförvaltning.

 

Samtliga medarbetare hos Vestigo har mångårig erfarenhet inom den finansiella sektorn med kvalificerad investeringsrådgivning riktad mot privatpersoner, företag och institutioner.

Dessutom har vi en gedigen, samlad erfarenhet från bland annat kapitalförvaltningsbolag, banker, försäkringsbolag och fondkommisionärsfirmor.